Onderhandelingsresultaat CAO Bouw en Infra 2018-2019

Werkgevers en vakbonden in de bouw zijn het eens geworden over een nieuwe cao, dit betekent nieuwe arbeidsvoorwaarden. In dit artikel zijn de belangrijkste onderhandelingsresultaten te lezen. IJsselpersoneel volgt de ontwikkelingen op de voet en houdt u op de hoogte.

Stijging lonen

De lonen zullen ook in deze nieuwe cao gaan stijgen, de werknemers gaan er dus op vooruit. De lonen zullen structureel met 5,35 % omhoog gaan. Deze loonsverhoging wordt bereikt door een verhoging met 2,35% op 1 augustus 2018 en 3% per 1 juli 2019.

Instroom & Opleiding

De bouw heeft het de afgelopen jaren niet makkelijk gehad. Door de crisis was er weinig werkgelegenheid en veel vakkrachten en jongeren hebben de bouw verlaten. Jongeren kozen ervoor om een studie in een andere richting te volgen, vakkrachten gingen werken in een andere sector, bijvoorbeeld de productie. Op dit moment gaat het erg goed en kampt de bouw en infra met een groot tekort aan arbeidskrachten. De sector zal dus aantrekkelijker gemaakt moeten worden voor jongeren of mensen die de bouw en infra eerder hebben verlaten. Bedrijven en de vakbeweging gaan zich gezamenlijk inzetten om nieuwe werknemers aan te trekken. Dit betekent tevens dat er meer inzet en aandacht komt voor zij-instromers en statushouders. Ook zal er worden geïnvesteerd in opleidingen.

Arbo & Veiligheid

Veiligheid is ook een punt van onderhandeling geweest en ook hier worden extra maatregelen voor getroffen. Op het gebied van veiligheid zijn er bijvoorbeeld afspraken gemaakt over een ‘bouwspraak’ bestaande uit woorden en pictogrammen die iedereen op de bouwplaats moet kennen.

Flexibele AOW

Werkgeversorganisaties en vakbonden in de bouw en metaal en installatietechniek willen een flexibele AOW-leeftijd voor mensen met zware beroepen. Men vreest dat oudere werknemers voor de gerechtigde pensioenleeftijd al uitvallen en arbeidsongeschikt raken. Daarom gaan werkgeversorganisaties en vakbonden gezamenlijk bij de overheid pleiten voor een regeling voor een flexibele AOW, ingaande na 45 gewerkte jaren.

Looptijd

De nieuwe cao heeft een looptijd van 21 maanden en geldt tot 31 december 2019.

 

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via: info@ijsselpersoneel.nl

 

Andere nieuwsberichten