VCA Examen

Vanaf 1 september 2017 worden door de SSVV nieuwe Eind en Toetstermen (ETT) ingevoerd. Hieronder proberen wij je zo goed mogelijk te informeren over alle wijzigingen.

Nieuwe vraagvormen

Tot nu toe bestond het examen uit een serie meerkeuzevragen. Per 1 september worden ook andere vraagvormen gebruikt. In de VCA-examens die vanaf 1 september zullen worden afgenomen, komen de volgende vraagvormen voor:

  • Meervoudige antwoord vragen; uit 4, 5, of 6 alternatieven moet men meerdere juiste antwoorden selecteren.
  • Matrixvraag: men moet voor 3 of 4 beweringen per bewering aangeven of deze juist is of onjuist.
  • Rangschik vraag; men moet 3 of 4 elementen in de juiste volgorde zetten.
  • Koppel vraag; 3 of 4 elementen uit het ‘rechter rijtje’ moeten gekoppeld worden aan het juiste begrip in het ‘linker rijtje’.
  • Verder gaan afbeeldingen een deel van de tekst vervangen. Deze afbeeldingen zijn ontwikkeld door een illustrator en helpen de kandidaat met het begrijpen van de situatie.

Deelscores examens VCA

Bij de vraagvormen “meervoudige antwoord vragen” en “matrixvraag” wordt gewerkt met deelscores. Voor elk juist deelantwoord krijgt de kandidaat de bijbehorende deelscore. Bij een vraag waarbij 4 juiste antwoorden gegeven kunnen worden, kun je 25 punten behalen per goed antwoord. Bij een vraag waarbij 3 juiste antwoorden gegeven kunnen worden, kun je 33 punten behalen per goed antwoord. Wel gaat er per fout deelantwoord ook weer de proportie af, met een ondergrens van 0. Je kunt dus nooit negatief scoren.

Cesuur examen VCA

Ook de cesuur wordt vanaf 1 september 2017 aangepast. Voor een voldoende moet een kandidaat onderstaande punten behalen:

  • Basis (ook voorlees) 26 punten of meer van de 40 (voor 01 september 28 punten)
  • Beschikbare tijd Basis is 60 minuten en voor Basis voorlees 75 minuten
  • VOL of VIL 45 punten of meer van de 70 (voor 01 september 49 punten)
  • Beschikbare tijd VOL en VIL 75 minuten

De cesuur wordt aangepast vanwege de nieuwe vraagvormen die in de examens VCA voorkomen. Deze vraagvormen kennen een andere gok-kans. Omdat de gok-kans wordt verrekend in de cesuur, wordt de cesuur aangepast.

Uitslag examen en inzage

Aan het einde van het examen krijgen kandidaten, als ze binnen de examentijd zitten, per hoofdstuk te zien hoeveel procent van de vragen ze in dat betreffende hoofdstuk goed hadden. Dan kunnen ze, als ze niet geslaagd zijn, zich op de hoofdstukken richten die ze minder goed gedaan hebben. Het is per hoofdstuk en niet per eind- of toetsterm. Er zijn 4 hoofdstukken.

 

Andere nieuwsberichten