BTW-tarief en CAO wijzigingen 2018

In dit artikel willen wij jullie de veranderingen in de Bouwnijverheid CAO en de schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf CAO voor 2018 vermelden. Verder is er nieuws over het BTW tarief, dat in 2018 nog hetzelfde blijft, maar in 2019 verandert.

BTW tarief

Het nieuwe kabinet heeft besloten het lage btw tarief van 6% per 1 januari 2019 te verhogen naar 9%. Komend jaar profiteert u dus nog van het lage btw tarief. Wilt u dus nog zoveel mogelijk opdrachten voor in 2018 voltooien? En hebt u hierdoor behoefte aan de inzet van extra vakkrachten? Wij ontzorgen u dan graag om uw personeelsbestand te optimaliseren. Geef nu alvast uw wensen aan ons door, zodat wij in staat zijn u tijdig van de juiste vakkrachten te voorzien.

CAO Lonen en het Wettelijk Minimumloon

Vooruitlopend op de jaarwisseling willen wij u alvast op de hoogte brengen van een aantal wijzigingen in de CAO lonen en het Wettelijke Minimumloon in 2018.

Loon CAO Bouw & Infra
Per 1 januari 2018 stijgen de CAO lonen met 0,75%.

Loon CAO Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

De eerstvolgende CAO verhoging vindt plaats in week 13 van 2018. De CAO lonen stijgen dan met 0,5%. Daarna volgt er een stijging van 1,5% in week 41.

Wettelijk minimumloon 1 januari 2018
Pakt het CAO loon lager uit dan het wettelijk minimumloon (WML) of het minimum jeugdloon?

Dan moet u het aanhouden. Per 1 januari 2018 wordt het WML verhoogd met 0,81 procent. Het nieuwe WML voor personen van 22 jaar en ouder bedraagt € 1.578,00 bruto per maand.

Bijgaand een overzicht met het bruto minimumloon per 1 januari 2018, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:

 

Leeftijd

 

36 uur per week

minimumloon per uur:

38 uur per week

minimumloon per uur:

40 uur per week

minimumloon per uur:

22 jaar en ouder 10,12 9,59 9,11
21 jaar 8,60 8,15 7,74
20 jaar 7,09 6,71 6,38
19 jaar 5,57 5,28 5,01
18 jaar 4,81 4,56 4,33
17 jaar 4,00 3,79 3,60
16 jaar 3,50 3,31 3,15
15 jaar 3,04 2,88 2,74


* Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar gelden per 1 januari 2018 afwijkende bedragen. 

Bron: salaris-informatie

Loonkostenvoordelen werknemers

Als onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) gaat per 1 januari 2018 het loonkostenvoordeel (LKV) in voor werkgevers die oudere of medewerkers met een ziekte of handicap in dienst nemen. Het LKV komt in de plaats van de premiekorting oudere werknemers en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers en beslaat de volgende doelgroepen:

  • oudere werknemer
  • arbeidsgehandicapte werknemer
  • doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden*
  • herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

*Dit zijn werknemers die niet in het doelgroep register zijn opgenomen maar wel door ziekte of gebrek problemen heeft gehad bij het volgen van onderwijs.

Bron: OnderhoudNL

 

 

 

 

Andere nieuwsberichten

Schilderen is een vak apart!

Christians passie om te schilderen is ontstaan door zijn interesse in monumentenzorg. Hij had een drive om uit te blinken in iets en dat motiveerde hem om zich te specialiseren in zijn vakgebied: het schilderen. Momenteel is Christian vooral bezig met particulier werk. Dit vindt Christian prettig want hij houdt van afwisselend werk.

IJsselpersoneel Rijssen

Christian is al enige tijd werkzaam bij IJsselpersoneel Rijssen. Tot op heden ervaart hij (en wij ook) dit als een prettige samenwerking. Christian zegt zelf: ‘Ik vind het belangrijk dat alle afspraken nagekomen worden. Dit is bij IJsselpersoneel Rijssen zeker het geval.’ Sinds februari werkt Christian bij onze klant Buwie Glas en Schilderwerken. Hij geeft aan dat het een mooi bedrijf is met fijne collega’s om mee samen te werken.

Passie voor schilderen

Naast zijn werk is Christian nog altijd druk met schilderen. Hij houdt er namelijk van om muurschilderingen te maken.  Vol enthousiasme laat hij ons zijn prachtige creaties zien. Wat dat betreft kan iedereen bij hem terecht, ook hierin vertelt hij vol passie. Verder is hij druk met het opknappen van motoren en sport hij ook regelmatig.

We wensen Christian veel succes tijdens zijn projecten en hopen dat hij nog lang actief zal zijn voor IJsselpersoneel Rijssen.

 

Andere nieuwsberichten