IJsselpersoneel is in andere handen – sinds okt-2022.

Met enthousiasme en gepaste trots breng ik u graag op de hoogte van de overname van
IJsselpersoneel. Mijn naam is Laurens van Keulen en ik ben de nieuwe eigenaar van hét
uitzendbureau voor schilder- en bouwmensen. Helemaal nieuw ben ik natuurlijk niet, vanaf
halverwege 2020 ben ik al het aanspreekpunt geweest voor alle financiële zaken binnen
IJsselpersoneel. Nu het overnametraject is afgerond, ben ik blij te melden dat we ons vol
kunnen richten op de toekomst. In de toekomst kunnen onze relaties dan ook blijven rekenen
op de vertrouwde gezichten van IJsselpersoneel.

Is uw contact met IJsselpersoneel helaas verwatert? Bent u benieuwd naar onze vakmensen
en kunnen wij u daarin (verder) ontzorgen? Neem contact met ons op, wij staan voor u klaar!

Op naar de toekomst!
Met vriendelijke groet,
Laurens van Keulen

Andere nieuwsberichten

Buitenlandse vakkrachten

ZZP’er Thomasz (Thom) werkt inmiddels 3,5 jaar in Nederland waarvan 2,5 jaar in de bouw. Samen met zzp’er Bartlomiej (Bart) werken zij voor IJsselpersoneel.

“Ik wil hier voor altijd blijven”, is het eerste wat Thom zei, nadat we hem de vraag stelden of hij het naar zijn zin had. Mede hierdoor is hij al vrij snel de Nederlandse taal gaan leren.

“Ik wil graag snel kunnen reageren als er iemand iets aan mij vraagt in de winkel, laat staan in de bouw. Ik spreek en begrijp Nederlands maar doordat het me nog niet snel genoeg gaat praat ik Engels.

Tussen de bouw in Polen en de bouw in Nederland zitten kleine verschillen. Het zijn verschillende manieren van uitvoeren. Bijvoorbeeld, in Nederland willen we heel graag dat de zijkant van de gipsplaten worden gefreesd. Terwijl in Polen liever de hoeken gefreesd worden.

De basis is hetzelfde dus ik pak alles snel op.

Voordat ik bij IJsselpersoneel kwam heb ik voor verschillende mensen gewerkt. Niet iedereen was even oprecht en de betalingen kwamen vaker niet dan wel.

Ik word door Vivian gebeld met de vraag hoe het met mijn zoon is als ze hoort dat hij ziek was. Of er wordt gevraagd hoe het met mijzelf gaat. De atmosfeer is fijn.

Graag wil ik voor jullie blijven werken omdat ik het naar mijn zin heb.

Jullie zijn een goede baas. Mijn zoon is het allerbelangrijkste in mijn leven, en daarnaast is mijn geld er altijd op tijd. Naast dit werk heb ik samen met mijn vriendin ook een tattoo shop die ik draaiende moet houden. En zou ik graag mijn eigen motor garage willen openen.

Op de bouw waar ik samen met Bart werk, heerst ook een fijne atmosfeer. Met mijn verjaardag zeiden ze dat ik rustiger moest werken en mocht er iets thuis zijn is er ruimte (in overleg) om een uurtje eerder naar huis te gaan.

Ik ben bereid en gewend om mezelf voor 200% in te zetten.

Ik werk altijd harder dan moet. Ik kan tegels zetten, schilderen, metselen, stukadoren. Op dit moment ben ik als timmerman aan het werk.

In Polen heb ik 5 jaar mijn eigen bedrijf gerund, waarbij ik 20 medewerkers in dienst had. We bouwden complete huizen. Alleen voor gas, water en elektra huurde ik een ander bedrijf in”.

 

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via: info@ijsselpersoneel.nl

 

Andere nieuwsberichten

AVG binnen IJsselpersoneel

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU).

 

Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Iedereen die persoonsgegevens verwerkt krijgt met de AVG te maken.De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacy rechten van burgers en meer verantwoordelijkheden voor organisaties. Zo moeten organisaties kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen voor het verwerken van gegevens. Burgers krijgen meer rechten als het gaat om te weten welke gegevens van hen verzameld zijn, hoe lang die worden bewaard en aan welke derden deze gegevens worden verstrekt. Zij krijgen de mogelijkheid hun gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen.

Waarom AVG

De AVG legt meer nadruk op de verantwoordelijkheid die IJsselpersoneel heeft als organisatie om aan te tonen dat wij ons aan de wet houden. Dit heet de verantwoordingsplicht. Als uitzendonderneming hebben wij de nodige voorbereidingen moeten treffen om vanaf 25 mei 2018 aan de nieuwe privacywetgeving te voldoen.

Er is onder andere een privacy statement opgesteld. IJsselpersoneel hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Alle privacygevoelige informatie die aan ons wordt verstrekt, valt onder de privacy verklaring. IJsselpersoneel behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met de privacy statement geven wij inzicht hoe wij in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met persoonsgegevens omgaan.

Klik hier om te gaan naar onze privacy statement

 

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

IJsselpersoneel verwerkt op grote schaal persoonsgegevens. Daarom is het verplicht om een Functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. De FG zal onder andere toezicht houden en vragen over de nieuwe wetgeving beantwoorden. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Hanna-Beth van der Steeg via info@ijsselpersoneel.nl.

 

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via: info@ijsselpersoneel.nl

 

Andere nieuwsberichten

Onderhandelingsresultaat CAO Bouw en Infra 2018-2019

Werkgevers en vakbonden in de bouw zijn het eens geworden over een nieuwe cao, dit betekent nieuwe arbeidsvoorwaarden. In dit artikel zijn de belangrijkste onderhandelingsresultaten te lezen. IJsselpersoneel volgt de ontwikkelingen op de voet en houdt u op de hoogte.

Stijging lonen

De lonen zullen ook in deze nieuwe cao gaan stijgen, de werknemers gaan er dus op vooruit. De lonen zullen structureel met 5,35 % omhoog gaan. Deze loonsverhoging wordt bereikt door een verhoging met 2,35% op 1 augustus 2018 en 3% per 1 juli 2019.

Instroom & Opleiding

De bouw heeft het de afgelopen jaren niet makkelijk gehad. Door de crisis was er weinig werkgelegenheid en veel vakkrachten en jongeren hebben de bouw verlaten. Jongeren kozen ervoor om een studie in een andere richting te volgen, vakkrachten gingen werken in een andere sector, bijvoorbeeld de productie. Op dit moment gaat het erg goed en kampt de bouw en infra met een groot tekort aan arbeidskrachten. De sector zal dus aantrekkelijker gemaakt moeten worden voor jongeren of mensen die de bouw en infra eerder hebben verlaten. Bedrijven en de vakbeweging gaan zich gezamenlijk inzetten om nieuwe werknemers aan te trekken. Dit betekent tevens dat er meer inzet en aandacht komt voor zij-instromers en statushouders. Ook zal er worden geïnvesteerd in opleidingen.

Arbo & Veiligheid

Veiligheid is ook een punt van onderhandeling geweest en ook hier worden extra maatregelen voor getroffen. Op het gebied van veiligheid zijn er bijvoorbeeld afspraken gemaakt over een ‘bouwspraak’ bestaande uit woorden en pictogrammen die iedereen op de bouwplaats moet kennen.

Flexibele AOW

Werkgeversorganisaties en vakbonden in de bouw en metaal en installatietechniek willen een flexibele AOW-leeftijd voor mensen met zware beroepen. Men vreest dat oudere werknemers voor de gerechtigde pensioenleeftijd al uitvallen en arbeidsongeschikt raken. Daarom gaan werkgeversorganisaties en vakbonden gezamenlijk bij de overheid pleiten voor een regeling voor een flexibele AOW, ingaande na 45 gewerkte jaren.

Looptijd

De nieuwe cao heeft een looptijd van 21 maanden en geldt tot 31 december 2019.

 

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via: info@ijsselpersoneel.nl

 

Andere nieuwsberichten

IJsselpersoneel en het SNA keurmerk

Wij zijn trots op een wederom geslaagde inspectiecontrole ten behoeve van de continuering van ons SNA keurmerk (NEN 4400-1). De registratie van IJsselpersoneel in het Register Arbeid Normering is hiermee wederom verlengd.

Het SNA-keurmerk is hèt keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. 

De norm van betrouwbaarheid
IJsselpersoneel ondergaat twee keer per jaar een keuring. Dit vinden wij namelijk erg belangrijk. Wij stellen alles in het werk om onze klantrelaties het vertrouwen te blijven geven dat IJsselpersoneel er alles aan doet om haar risico’s te beperken. Voor onze klant èn voor onze werknemers. Kwaliteit en duurzaamheid boven alles.

Wat betekent dit nu concreet?
Het SNA keurmerk betekent dat alle klantrelaties van IJsselpersoneel, die bij ons werknemers inlenen, gevrijwaard zijn van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting.

Ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

 • De identificatie van de onderneming;
 • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
 • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
 • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
 • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via: info@ijsselpersoneel.nl

 

Andere nieuwsberichten

BTW-tarief en CAO wijzigingen 2018

In dit artikel willen wij jullie de veranderingen in de Bouwnijverheid CAO en de schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf CAO voor 2018 vermelden. Verder is er nieuws over het BTW tarief, dat in 2018 nog hetzelfde blijft, maar in 2019 verandert.

BTW tarief

Het nieuwe kabinet heeft besloten het lage btw tarief van 6% per 1 januari 2019 te verhogen naar 9%. Komend jaar profiteert u dus nog van het lage btw tarief. Wilt u dus nog zoveel mogelijk opdrachten voor in 2018 voltooien? En hebt u hierdoor behoefte aan de inzet van extra vakkrachten? Wij ontzorgen u dan graag om uw personeelsbestand te optimaliseren. Geef nu alvast uw wensen aan ons door, zodat wij in staat zijn u tijdig van de juiste vakkrachten te voorzien.

CAO Lonen en het Wettelijk Minimumloon

Vooruitlopend op de jaarwisseling willen wij u alvast op de hoogte brengen van een aantal wijzigingen in de CAO lonen en het Wettelijke Minimumloon in 2018.

Loon CAO Bouw & Infra
Per 1 januari 2018 stijgen de CAO lonen met 0,75%.

Loon CAO Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

De eerstvolgende CAO verhoging vindt plaats in week 13 van 2018. De CAO lonen stijgen dan met 0,5%. Daarna volgt er een stijging van 1,5% in week 41.

Wettelijk minimumloon 1 januari 2018
Pakt het CAO loon lager uit dan het wettelijk minimumloon (WML) of het minimum jeugdloon?

Dan moet u het aanhouden. Per 1 januari 2018 wordt het WML verhoogd met 0,81 procent. Het nieuwe WML voor personen van 22 jaar en ouder bedraagt € 1.578,00 bruto per maand.

Bijgaand een overzicht met het bruto minimumloon per 1 januari 2018, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:

 

Leeftijd

 

36 uur per week

minimumloon per uur:

38 uur per week

minimumloon per uur:

40 uur per week

minimumloon per uur:

22 jaar en ouder 10,12 9,59 9,11
21 jaar 8,60 8,15 7,74
20 jaar 7,09 6,71 6,38
19 jaar 5,57 5,28 5,01
18 jaar 4,81 4,56 4,33
17 jaar 4,00 3,79 3,60
16 jaar 3,50 3,31 3,15
15 jaar 3,04 2,88 2,74


* Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar gelden per 1 januari 2018 afwijkende bedragen. 

Bron: salaris-informatie

Loonkostenvoordelen werknemers

Als onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) gaat per 1 januari 2018 het loonkostenvoordeel (LKV) in voor werkgevers die oudere of medewerkers met een ziekte of handicap in dienst nemen. Het LKV komt in de plaats van de premiekorting oudere werknemers en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers en beslaat de volgende doelgroepen:

 • oudere werknemer
 • arbeidsgehandicapte werknemer
 • doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden*
 • herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

*Dit zijn werknemers die niet in het doelgroep register zijn opgenomen maar wel door ziekte of gebrek problemen heeft gehad bij het volgen van onderwijs.

Bron: OnderhoudNL

 

 

 

 

Andere nieuwsberichten

Schilderen is een vak apart!

Christians passie om te schilderen is ontstaan door zijn interesse in monumentenzorg. Hij had een drive om uit te blinken in iets en dat motiveerde hem om zich te specialiseren in zijn vakgebied: het schilderen. Momenteel is Christian vooral bezig met particulier werk. Dit vindt Christian prettig want hij houdt van afwisselend werk.

IJsselpersoneel Rijssen

Christian is al enige tijd werkzaam bij IJsselpersoneel Rijssen. Tot op heden ervaart hij (en wij ook) dit als een prettige samenwerking. Christian zegt zelf: ‘Ik vind het belangrijk dat alle afspraken nagekomen worden. Dit is bij IJsselpersoneel Rijssen zeker het geval.’ Sinds februari werkt Christian bij onze klant Buwie Glas en Schilderwerken. Hij geeft aan dat het een mooi bedrijf is met fijne collega’s om mee samen te werken.

Passie voor schilderen

Naast zijn werk is Christian nog altijd druk met schilderen. Hij houdt er namelijk van om muurschilderingen te maken.  Vol enthousiasme laat hij ons zijn prachtige creaties zien. Wat dat betreft kan iedereen bij hem terecht, ook hierin vertelt hij vol passie. Verder is hij druk met het opknappen van motoren en sport hij ook regelmatig.

We wensen Christian veel succes tijdens zijn projecten en hopen dat hij nog lang actief zal zijn voor IJsselpersoneel Rijssen.

 

Andere nieuwsberichten

Arbeidsongeschiktheids verzekering duur? Valt best mee!

Een mooie auto voor de deur, een patatje op zaterdagmiddag, een leuk verjaardagscadeau voor je dochter. Het lijkt zo vanzelfsprekend, totdat je op een dag een ongeluk of burn-out krijgt en niet verzekerd bent. Hoog tijd dus om de mogelijkheden te bekijken. Een goede verzekering hoeft namelijk niet duur te zijn. Marcel en Marco van Marcant Financieel Advies hebben een aantal slimme tips.

 

 • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering van € 300,- per maand lijkt duur. Maar je kunt er ook anders tegenaan kijken. De kosten van de verzekering zijn namelijk aftrekbaar.

 

 • Je bepaalt zelf hoe lang de uitkering duurt. Zo kan een uitkering van maximaal vijf jaar heel interessant zijn. De premie is relatief laag en je hebt bij arbeidsongeschiktheid voldoende tijd om je levensstijl aan te passen. Je partner kan bijvoorbeeld meer gaan werken, zodat er op den duur weer genoeg geld binnenkomt.

 

 • Hoe sneller de uitkering ingaat, hoe hoger de premie. Factureer je over langere perioden, dan heb je vaak nog geld tegoed. In dat geval kun je de uitkering na drie maanden of zelfs na een halfjaar laten starten.

 

 • Als zelfstandig ondernemer moet je alles zelf doen en regelen. Wanneer je dit teveel wordt, liggen burn-outklachten op de loer. Omdat jouw verzekeraar het belangrijk vindt dat het goed met je gaat, kun je gebruikmaken van extra ondersteuning. Denk aan iemand die je helpt op het gebied van planning, acquisitie en administratie.

Een betaalbare oplossing die jou een veilig gevoel geeft

Met een goede verzekering hoef je je bij arbeidsongeschiktheid geen zorgen te maken over je huis en gezin. Ook heb je de financiële ruimte om vervanging te regelen. Zo gaat het werk door en raak je die ene belangrijke klant niet kwijt.

Wil je nog meer tips? En ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw situatie? Neem eens een kijkje op www.marcant-advies.nl. Zij kijken of je een verzekering nodig hebt en zo ja, welke verzekering bij je past. Samen gaan ze op zoek naar een betaalbare oplossing die jou een veilig gevoel geeft.

Andere nieuwsberichten

Een bezoekje op de werkvloer

Afgelopen week is onze collega Arjan op werkbezoek geweest bij onze medewerker Wim. ‘Na enig zoekwerk kwam ik op de locatie aan en hier werd ik hartelijk ontvangen door Wim en zijn directe collega.’

Wim werkt met veel plezier in de regio Zwolle bij Grobbee ONDERHOUD(t) vastgoed. Hij is als 18-jarige, na zijn studie voor schilder ook direct aan de slag gegaan als schilder. Wim werkt al 2 jaar als schilder voor IJsselpersoneel. Hij doet dit met veel plezier. De persoonlijke benadering van IJsselpersoneel ervaart hij als zeer prettig.

De klant aan het woord

Bij Grobbee zijn ze ook tevreden over Wim. Grobbee ONDERHOUD(t) vastgoed is een bedrijf dat  meedenkt, ontzorgd, vooruitstrevend is en met een persoonlijke aanpak altijd een passende oplossing biedt. Zij kennen hun medewerkers persoonlijk.

Bij Grobbee werken 35 vakspecialisten. Een samengesteld team van schilders, glaszetters, allround timmerlieden, houtrotreparateurs, projectleiders, adviseurs en een bewonersconsulent/omgevingsmanager.

Daarnaast werken de schilders van Grobbee samen met andere vakspecialisten. Denk bijvoorbeeld aan voegers, installateurs, dakdekkers en communicatiespecialisten.

Ervaring is de basis

De jarenlange ervaring (meer dan 80 jaar) en de opgebouwde vakkennis neemt Grobbee mee in de dagelijkse werkzaamheden. Het vormt de basis in de uitvoering én in het advies en de kijk op duurzaam onderhoud en bouwkundige werkzaamheden. Grobbee is een betrouwbare partner op het gebied van duurzaam totaalonderhoud in vastgoed.

 

Andere nieuwsberichten

Loonsverhoging CAO Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

De CAO Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf loopt van 1 oktober 2016 t/m 30 september 2019.

Voor iedereen

In deze cao is afgesproken dat er t/m week 41 2017 een totale loonsverhoging van 4,75% doorgevoerd zal worden. Op 1 januari 2017 is er een verhoging van 3,25% geweest. Dit geldt dus voor alle werknemers die onder deze cao vallen. Ook de uitzendkrachten.

De planning

De volgende loonsverhoging volgt op 9 oktober 2017 en bedraagt 1,5%.

De loonsverhogingen van 2018 en 2019 worden uiterlijk op 1 december van het jaar ervoor overeengekomen en zijn dus nog niet bekend.

Een overzicht van alle informatie is hier terug te vinden.

Benieuwd naar wat deze loonsverhoging betekent voor jou of jouw werknemers? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Andere nieuwsberichten