IJsselpersoneel en het SNA keurmerk

Wij zijn trots op een wederom geslaagde inspectiecontrole ten behoeve van de continuering van ons SNA keurmerk (NEN 4400-1). De registratie van IJsselpersoneel in het Register Arbeid Normering is hiermee wederom verlengd.

Het SNA-keurmerk is hèt keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. 

De norm van betrouwbaarheid
IJsselpersoneel ondergaat twee keer per jaar een keuring. Dit vinden wij namelijk erg belangrijk. Wij stellen alles in het werk om onze klantrelaties het vertrouwen te blijven geven dat IJsselpersoneel er alles aan doet om haar risico’s te beperken. Voor onze klant èn voor onze werknemers. Kwaliteit en duurzaamheid boven alles.

Wat betekent dit nu concreet?
Het SNA keurmerk betekent dat alle klantrelaties van IJsselpersoneel, die bij ons werknemers inlenen, gevrijwaard zijn van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting.

Ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via: info@ijsselpersoneel.nl

 

Andere nieuwsberichten