AVG binnen IJsselpersoneel

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU).

 

Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Iedereen die persoonsgegevens verwerkt krijgt met de AVG te maken.De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacy rechten van burgers en meer verantwoordelijkheden voor organisaties. Zo moeten organisaties kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen voor het verwerken van gegevens. Burgers krijgen meer rechten als het gaat om te weten welke gegevens van hen verzameld zijn, hoe lang die worden bewaard en aan welke derden deze gegevens worden verstrekt. Zij krijgen de mogelijkheid hun gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen.

Waarom AVG

De AVG legt meer nadruk op de verantwoordelijkheid die IJsselpersoneel heeft als organisatie om aan te tonen dat wij ons aan de wet houden. Dit heet de verantwoordingsplicht. Als uitzendonderneming hebben wij de nodige voorbereidingen moeten treffen om vanaf 25 mei 2018 aan de nieuwe privacywetgeving te voldoen.

Er is onder andere een privacy statement opgesteld. IJsselpersoneel hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Alle privacygevoelige informatie die aan ons wordt verstrekt, valt onder de privacy verklaring. IJsselpersoneel behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met de privacy statement geven wij inzicht hoe wij in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met persoonsgegevens omgaan.

Klik hier om te gaan naar onze privacy statement

 

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

IJsselpersoneel verwerkt op grote schaal persoonsgegevens. Daarom is het verplicht om een Functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. De FG zal onder andere toezicht houden en vragen over de nieuwe wetgeving beantwoorden. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Hanna-Beth van der Steeg via info@ijsselpersoneel.nl.

 

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via: info@ijsselpersoneel.nl

 

Andere nieuwsberichten