VCA Examen

Vanaf 1 september 2017 worden door de SSVV nieuwe Eind en Toetstermen (ETT) ingevoerd. Hieronder proberen wij je zo goed mogelijk te informeren over alle wijzigingen.

Nieuwe vraagvormen

Tot nu toe bestond het examen uit een serie meerkeuzevragen. Per 1 september worden ook andere vraagvormen gebruikt. In de VCA-examens die vanaf 1 september zullen worden afgenomen, komen de volgende vraagvormen voor:

  • Meervoudige antwoord vragen; uit 4, 5, of 6 alternatieven moet men meerdere juiste antwoorden selecteren.
  • Matrixvraag: men moet voor 3 of 4 beweringen per bewering aangeven of deze juist is of onjuist.
  • Rangschik vraag; men moet 3 of 4 elementen in de juiste volgorde zetten.
  • Koppel vraag; 3 of 4 elementen uit het ‘rechter rijtje’ moeten gekoppeld worden aan het juiste begrip in het ‘linker rijtje’.
  • Verder gaan afbeeldingen een deel van de tekst vervangen. Deze afbeeldingen zijn ontwikkeld door een illustrator en helpen de kandidaat met het begrijpen van de situatie.

Deelscores examens VCA

Bij de vraagvormen “meervoudige antwoord vragen” en “matrixvraag” wordt gewerkt met deelscores. Voor elk juist deelantwoord krijgt de kandidaat de bijbehorende deelscore. Bij een vraag waarbij 4 juiste antwoorden gegeven kunnen worden, kun je 25 punten behalen per goed antwoord. Bij een vraag waarbij 3 juiste antwoorden gegeven kunnen worden, kun je 33 punten behalen per goed antwoord. Wel gaat er per fout deelantwoord ook weer de proportie af, met een ondergrens van 0. Je kunt dus nooit negatief scoren.

Cesuur examen VCA

Ook de cesuur wordt vanaf 1 september 2017 aangepast. Voor een voldoende moet een kandidaat onderstaande punten behalen:

  • Basis (ook voorlees) 26 punten of meer van de 40 (voor 01 september 28 punten)
  • Beschikbare tijd Basis is 60 minuten en voor Basis voorlees 75 minuten
  • VOL of VIL 45 punten of meer van de 70 (voor 01 september 49 punten)
  • Beschikbare tijd VOL en VIL 75 minuten

De cesuur wordt aangepast vanwege de nieuwe vraagvormen die in de examens VCA voorkomen. Deze vraagvormen kennen een andere gok-kans. Omdat de gok-kans wordt verrekend in de cesuur, wordt de cesuur aangepast.

Uitslag examen en inzage

Aan het einde van het examen krijgen kandidaten, als ze binnen de examentijd zitten, per hoofdstuk te zien hoeveel procent van de vragen ze in dat betreffende hoofdstuk goed hadden. Dan kunnen ze, als ze niet geslaagd zijn, zich op de hoofdstukken richten die ze minder goed gedaan hebben. Het is per hoofdstuk en niet per eind- of toetsterm. Er zijn 4 hoofdstukken.

 

Andere nieuwsberichten

De vakantiewerker

De vakantietijd komt er weer aan. De tijd waarin veel bouwbedrijven drie á vier weken dicht zijn en mensen lekker op vakantie gaan. Er zijn echter steeds meer bouwbedrijven die doorwerken in de vakantie. Doordat er dan over het algemeen een stuk minder personeel beschikbaar is, kunnen we goed gebruik maken van  scholieren die  klaar zijn met school. Dit noemen wij vakantiewerkers.

Wanneer ben je een vakantiewerker?

Met vakantiewerkers worden scholieren, studenten en andere studerenden bedoeld, die in de periode van vakantie van tijdelijke werkzaamheden verrichten. Het inhuren van vakantiewerkers is echter wel aan regels gebonden. Aangezien veel vakantiewerkers jonger zijn dan achttien jaar, heeft de overheid regels opgesteld om deze jongeren te beschermen.

Je moet bijvoorbeeld letten op de leeftijd van de vakantiewerker. Zo mag bijvoorbeeld een vijftienjarige alleen lichte werkzaamheden uitvoeren. Is de vakantiekracht zestien jaar, dan mag hij bijna elk soort werk doen, zolang het maar niet gevaarlijk is. Dat betekent onder meer dat hij niet met giftige stoffen in aanraking mag komen en niet in een lawaaiige omgeving mag werken.

Een vakantiewerker krijgt een minimumloon en vakantietoeslag. Ook heeft een vakantiewerker per volledige werkmaand recht op 13,3 uur vakantiedagen.

Op zoek naar vakantiewerk?

Ben jij zelf een scholier of student en opzoek naar een (bij)baantje in de vakantieperiode? Ben je net klaar met je examen en zou je wel wat geld willen verdienen? Bekijk dan hier de vacatures die wij hebben of neem contact met ons op.

Zijn veel medewerkers van je op vakantie en kom je daardoor handen tekort? Neem dan ook contact met ons op.

 

Andere nieuwsberichten

Fiets voor een huis – Van lemen hut naar stenen huis

Graag willen wij de sponsorloop “Fiets voor een huis” nogmaals onder de aandacht brengen. In september doet team IJsselpersoneel mee met Fiets voor een Huis. Dit is een project van Wereldfoundation waarbij geld ingezameld wordt voor de bouw van huizen in Bangladesh.

Voor ons is het heel normaal dat we een dak boven ons hoofd hebben, dat we elke dag eten en drinken hebben en dat onze kinderen naar school kunnen. In Bangladesh is dit helaas niet het geval. In dit land heerst er grote armoede. Veel mensen leven in een bouwvallige hut. Regelmatig worden deze onderkomens weggevaagd door cyclonen en overstromingen.

Door deel te nemen aan Fiets voor een Huis willen wij geld inzamelen om ook deze mensen een veilig thuis te kunnen geven.

Naar de top

IJsselpersoneel gaat met een team van 7 mensen in september de Col du Galibier op fietsen of lopen.

Één van onze collega’s verwoorde het mooi: “Een uitdaging die maar 1 dag duurt terwijl de arme mensen in o.a. Bangladesh elke dag voor een enorme uitdaging staan, namelijk overleven”.

Sponsoring

De missie van Wereldfoundation is om mensen in ontwikkelingslanden op duurzame wijze onderdak te bieden. Families krijgen het huis niet zomaar. Wereldfoundation geeft hen een lening, een zogenaamde micro-hypotheek. Daarmee kunnen zij het grootste gedeelte van hun huis financieren. Een huis in Bangladesh kost tussen de € 1.000,- en € 1.500,-. Dit bedrag krijgen de gezinnen als krediet. In 6 jaar tijd betalen zij dit terug. Wanneer zij het weer terug betaald hebben wordt er met dit geld weer een huis gebouwd voor andere gezinnen.

Op dit moment hebben wij als team 13 huizen bij elkaar weten te sparen en wij willen graag naar de 20 huizen toe! Willen jullie ook een steentje bijdragen in dit mooie project en er voor zorgen dat we zo met elkaar heel veel gezinnen een huis kunnen geven? Sponsor ons dan ook! Via deze link kun jij jouw eigen sponsorbijdrage aangeven.

Andere nieuwsberichten

Overijssels Meesterschap en IJsselpersoneel

In de pilot Overijssels Meesterschap werken bedrijven en provincie samen om 50-plussers weer aan het werk te helpen. Zoals wij al eerder vermeldden komen 50-plussers nog altijd moeilijker aan het werk dan jongeren.

Het Overijssels Meesterschap heeft daarom de handen ineen geslagen. Rondom het thema ’50-plus en arbeidsmarkt’ zijn er meerdere initiatieven, zowel bij individuele bedrijven als in lokaal en regionaal verband.

De provincie kan vanuit het regionaal economisch beleid een taak vervullen om de positie en inzetbaarheid van ouderen op de arbeidsmarkt te verbeteren. In afstemming met bedrijven, gemeenten, UWV en onderwijs is het doel om tot een goede samenwerking te komen.

IJsselpersoneel gaat samen met deze partijen de uitdaging aan om 1000 waardevolle mensen aan een reguliere baan te helpen!

Trots

Om te laten zien dat 50-plussers een waardevolle toevoeging zijn op de arbeidsmarkt heeft de redactie van JIJ&Overijssel verschillende interviews gehouden op de werkvloer. Zo ook met Cor van Es, een schilder bij IJsselpersoneel.

Cor is 63 jaar en schildert al vanaf zijn 16e. Dat zijn heel wat jaren ervaring. Cor is al 5 jaar werkzaam bij IJsselpersoneel. Wij zijn blij met Cor en hopen dat hij nog lang bij ons team blijft horen! Zoals Cor zelf zegt: ‘Ik ben nog jong en heb het ontzettend naar mijn zin!’

Bekijk het volledige interview met Cor hier.

Aan het werk als 50-plusser?

In ons kopje nieuws ’50-plussers aan het werk in de bouw’ heb je al kunnen lezen wat de voordelen zijn van een 50-plusser in je team. Lijkt dit je wat? Neem dan contact met ons op. Of ben jij een 50-plusser die nog op zoek is naar een baan? Ook dan nodigen wij je van harte uit om te reageren!

 

Andere nieuwsberichten